logov2-mare-dascalu

Comuna Dascălu

Comuna Dascălu

Comuna Dascălu

Comuna Dascalu este situată în sudul județului Ilfov, la aproximativ 18 km nord-est de București. Ea este compusă din patru sate: Dascalu, Gagu, Creata și Runcu, fiecare având propriile sale caracteristici și contribuind la diversitatea comunei. Aceasta se învecinează cu diverse comunități din zonă, inclusiv Moara Vlăsiei la nord, Gradistea la nord-est, Pantelimon la est, Afumați și Ștefănești la sud, și Tunari la vest.

Relieful predominant al comunei este de câmpie, parte a Câmpiei Vlăsiei, caracterizat prin altitudini modeste între 80-85 m și pante reduse. Reteaua hidrografica include Valea Mostistei și Pârâul Runcu, care sunt elemente importante pentru terenurile agricole și ecosistemul local.

Clima din zona comunei este temperat continentală, influențată de poziția sa centrală în Câmpia Română și de factori locali precum lacurile din apropiere și pădurile. Temperaturile medii anuale sunt moderate, cu temperaturi medii în timpul iernii și verii. Precipitațiile sunt suficiente, cu o medie anuală de 602.9 mm, contribuind la fertilitatea solurilor.

Solurile din Dascalu sunt predominant cernoziomuri și brun roșcate de pădure, care sunt cunoscute pentru fertilitatea lor ridicată. Acestea sunt ideale pentru agricultură și au fost un factor important în dezvoltarea economică a comunei.

Vegetația și fauna sunt și ele variate și bogate. Pădurile din nord și sudul comunei sunt locul de întâlnire al unor specii diverse de arbori și plante, iar luncile Văii Mostiștei sunt habitat pentru numeroase specii de plante și animale acvatice. Fauna este diversificată, incluzând mamifere precum mistreți, lupi, vulpi și o varietate de păsări, atât de interes vânătoresc cât și de alte specii.

Cu toate acestea, comuna păstrează încă un caracter predominant agrar și zootehnic, cu o populație de aproximativ 3154 de locuitori. Acești locuitori sunt resursa umană a comunei și contribuie la viața și dezvoltarea acesteia în multiple moduri, de la activități agricole la comunitatea locală.

0
Locuitori
0 km²
Suprafața
REPERE ISTORICE

Documentul istoric cel mai vechi despre existența localității Dascalu a fost găsit la Alecu Stanciu Cireseanu, un locuitor din satul Dascalu. Documentul a fost reprodus de către invatatorul Voicu Nicolae Stan într-o lucrare monografică despre localitate. Alecu Stanciu Cireseanu a povestit că documentul a fost transmis de tatăl său, Stanciu Cireseanu, care l-a primit de la inginerul Carol Gold în anul 1893. Carol Gold a fost inginerul care a efectuat măsurătorile în comuna Dascalu, delimitând-o de mosiile vecine și stabilind noile hotare.

Documentul conținea un extrase din Arhivele statului, semnat de Scarlat Grigore Ghica, voevod al Țării Românești, în anul 1765. Acesta acordă Mănăstirii Sfântul Pantelimon și Spitalului de bolnavi săraci stăpânirea asupra mosiei Dascalu, care avea o suprafață de 1800 de pogoane, inclusiv 400 de pogoane de pădure. Documentul menționează și un heleșteu și casele de români și țigani de pe teritoriul mosiei.

OBIECTIVE TURISTICE
 • Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” ce datează din secolul al XVII-lea din satul Dascălu
 • BIserica din lemn cu hramul „Sfântul Dumitru” (1800-1801) din satul Gagu
  Infrastructura de transport

Principalele cai de acces in comuna sunt:

 • Drum judetean – DJ 200
 • Drumuri comunale – DC184

Orase importante apropiate:

 • Bucureati 14 km – cale de acces DJ 200
 • Otopeni 20 km – cale de acces – centura
 • Voluntari 10 km – cale de acces DJ 200
 • Buftea 10 km – cale de acces DJ 200

Distanta din centrul comunei pana la:

 • DN1 – 25 km
 • A2 – 30 km
 • Gara Mora Vlasiei – 4 km km
 • Cale ferata industriala Moara Vlasiei – 4 km
 • Aeroport Otopeni – 20 km
 • Port Giurgiu – 100 km
 • Benzinarie 500 m – 1 km- in localitate
Infrastructura de utilitati

Alimentare cu energie electrica
Pe raza comunei Dascalu exista o vasta retea de linii electrice aeriene de inalta tensiune, tensiune medie si joasa tensiune atat pentru consumatorii casnici sau obiectivele social culturale din comuna cat si iluminatul stradal.
Alimentarea cu energie electrica a comunei Dascalu este realizata intr-un procent de 100%

Alimentare cu apa
In prezent in comuna Dascalu nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa. Locuitorii comunei utilizeaza fantani de tip rural.

Canalizare
Comuna Dascalu nu detine un sistem de canalizare a apelor uzate de la locuinte si obiectivele social culturale
Apele uzate de la locuinte si obiectivele social culturale se evacueaza in bazine vidanjabile sau latrine uscate.

Alimentarea cu gaze
Prepararea hranei se realizeaza cu sobe de gaze, lemne sau cu combustibil lichid, precum si cu sobe tip aragaz cu butelii de gaz lichefiat sau racordaste la reţeaua de gaze naturale .
Pe teritoriul administartiv al comunei exista un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale a comunei.
Realizarea retelei de alimetare cu gaze naturale este unul din proiectele prioritare ale comunei şi s-a realizat în perioada 2008 – 2013.

Alimentarea cu caldura
Energia termica este asigurata cu sobe cu lemne sau carbune sau cu combustibil lichid.
Se semnaleaza lipsa centralelor termice performante ca sursa de caldura necesara atat a locuintelor cat si a obiectivelor social culturale si administrative datorita lipsei sistemului de alimentare cu gaze al comunei.

Telefonie si cablu TV
Serviciul de telefonie fixa este asigurat de Romtelecom intr-un procent de 75%. Zona se afla in aria de acoperire a retelelor de telefonie mobila. Acestea asigura un procent de 40% din necesarul comunei. 70% din gospodariile comunei sunt racordate la reteaua Ca Tv.
Internetul ocupa o suprafata de 3% din teritoriul comunei.

Drum asfaltat
Drumurile comunale sunt asfaltate intr-un procent de 15%, urmand ca in anul 2014 sa se asfalteze inca 15% din drumuri.

Sanatate
In prezent asistenta medicala este asigurata printr-un dispensar si o farmacie in comuna Dascalu.

Mediu
Defrisarile irationale practicate in paduri transforma dramatic mediul natural atat din punct de vedere peisagistic, cat si din punctul de vedere al echilibrului bio-pedo-climatic, fondul forestier avand un rol foarte important in pastrarea acestui echilibru.
Depozitarea gunoaielor in locuiri neamenajate da un aspect dezolant adaugandu-se toxicitate unora dintre materialele aruncate.

Economic
Activitati specifice zonei:

 • cultivarea pamantului,
 • cresterea animalelor.

Potentialul economic al comunei Dascalu este predominant agricol, datorita fertilitatii solului o parte din locuitorii comunei ocupandu-se de cultivarea pamantului si cresterea animalelor, existand cateva ferme particulare atat de creastere a bovinelor cat si a culturilor de cereale.
Culturile de baza sunt: grau, porumb, floarea soarelui, rapita, plante de nutret cat si vita de vie si legume.
Oportunitatile de investitii ale comunei Dascalu sunt in domeniul agricol prin infiintarea de ascociatii agricole, iar in zootehnie prin infiintarea de ferme zootehnice de crestere a bovinelor, ovinelor, caprinelor, etc

Comert si servicii
Structura pe ramura a agentilor economici privati este determinata de activitatile comerciale. In regiune exista posibilitatea ca activitatile acestea sa se indrepte mai mult spre productie si servicii.
Activitatile tertiare sunt reprezentate prin cele elementare, dar necesare pentru viata sociala a unei comunitati.

Celelalte tipuri de servicii (administratie, posta, cultura) sunt corespunzator deservite de capacitatile existente.