logov2-mare-dascalu

Registrul Agricol

Registrul Agricol
Luni 8:00 - 16:00
Marți 8:00 - 16:00
Miercuri 8:00 - 16:00
Joi 8:00 - 16:00
Vineri 8:00 - 16:00
Sâmbătă închis
Duminică închis
Servicii oferite
 • act proprietate teren (copie);
 • autorizatie de construire (copie);
 • certificat urbanism (copie);
 • memoriu de arhitectura (copie);
 • plan de situatie (copie);
 • cadastru (copie);
 • scotere din circuitul agricol (copie);
 • proces verbal receptie (copie);
 • declaratie privind valoaraea reala a lucrarilor (copie);
 • act de identitate (copie)
 • dosar.
 • act de proprietate (copie);
 • act de identitate (copie);
 • cadastru si intabulare (copie);
 • dosar.
 • cerere;
 • act de provenienţă a imobilului (mai vechi de anul 1990);
 • copii B.I proprietar;
 • declaraţie proprietar că este de acord cu suprafaţa reieşită din măsurători;
 • acte de stare civilă ce dovedesc înrudirea cu proprietarul ( pentru cazul în care proprietarul este decedat);
 • declaraţii de la vecini si copii CI;
 • istoric de rol fiscal;
 • ridicare topo;
 • declaratie notariala din care sa reiasa ca terenul nu este ipotecat;
 • daca proprietarul este decedat certificat de mostenitor dau de calitate de mostenitor (dupa caz) si copiile buletinelor tuturor mostenitorilor;
 • 70 lei taxă întocmire documentaţie