logov2-mare-dascalu

Stare Civilă

Stare Civilă
Luni 8:00 - 16:00
Marți 8:00 - 16:00
Miercuri 8:00 - 16:00
Joi 8:00 - 16:00
Vineri 8:00 - 16:00
Sâmbătă închis
Duminică închis
Servicii oferite
 • inregistrare acte de nastere;
 • inregistrare casatorii;
 • inregistrare decese;
 • eliberare certificate de: nastere, casatorie, deces;
 • eliberare certificare de celibat;
 • inregistrare cereri de divort – divort pe cale administrativa;
 • rectificare acte de stare civila, nasteri, casatorie, deces;
 • transcrieri acte de stare civila, nasteri, casatorie, deces;
 • sesizare pentru deschiderea succesiunii – anexa 24;
 • curatele;
 • asistenta conform legii 17/2000;
 • buletine, carti de identitate sau carti provizorii de identitate, originale si copii;
 • certificate de naştere – originale si copii;
 • certificate medicale prenuptiale eliberate cu o zi sau doua inainte de data depunerii actelor;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare;
 • sentinţe divorţ definitive şi irevocabile;
 • certificat deces soţ, soţie - după caz.

Depunerea actelor se face de către ambii soti, personal, la Serviciul de stare civila pe raza caruia unul dintre aceştia isi are domiciliul sau reşedinţa.

SCHIMBARE NUME

Persoana ce solicita schimbarea numelui pe cale administrativa, va depune o cerere la serviciul public comunitar din subordinea unitatii administrativ-teritoriale in a cărei raza teritoriala are domiciliul.

OBTINEREA CERTIFICATULUI DE CELIBAT

Cetatenii romani care doresc sa se căsătorească în strainatate, si carora le este solicitat sa probeze faptul ca nu sunt casatoriti se pot adresa serviciului de Stare Civila, din localitatea unde s-a inregistrat nasterea. Cererea de eliberare a certificatelor se poate face in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificata in tara, de un notar public, iar in strainatate, de misiunea diplomatica sau de oficiul consular al României din statul de reşedinţa sau intocmite de notarii publici străini si supralegalizate, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, la Tribunalul din localitatea de domiciliu din strainatate.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NASTERE

Titularul se va prezenta cu actul de identitate valabil si certificatul de naştere de tip vechi (care se va preda pentru anulare) sau reprezentantului acestuia, imputernicit prin procura speciala de un notar public
In situatia pierderii certificatului de naştere, posesorul se va adresa direct serviciului de stare civila din raza domiciliului, pentru obţinerea unuia nou. In cazul in care persoana domiciliaza in momentul respectiv in strainatate, poate mandata pe cineva din tara pentru a obţine un exemplar.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CASATORIE

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere , ambilor soţi.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE DECES

Se elibereaza la cerere membrilor familiei sau altor persoane indreptatite ce vor anexa la cerere acte doveditoare.

INREGISTRARE ACTE NASTERE

Se face prezentând urmatoarele acte:

 • Certificat medical de constatare a naşterii;
 • Buletinul de identitate al mamei;
 • Certificatul de naştere al mamei (daca este divortata sau necăsătorită);
 • Certificat de căsătorie;
 • Buletinul de identitate al declarantului (daca părinţii copilului nu sunt casatoriti);
 • Declaraţie de stabilire a numelui copilului (daca părinţii poarta nume de familie diferite).