PLAN URBANISTIC GENERAL

PUG – Memoriu General – Descarcare
PUG – Proprietatea Asupra Terenurilor si Circulatia Terenurilor – Reglementari Urbanistice – Descarcare
PUG – Regulament Local de Urbanism – Descarcare
PUG – Retele Edilitare Alimentare cu apa si canalizare – Reglementari Urbanistice – Descarcare
PUG – Retele Edilitare Alimentare cu Energie Electrica si Gaze – Reglementari Urbanistice – Descarcare
PUG – Situatie Existenta – Disfunctionalitati – Descarcare
PUG – Zonificare Functionala Reglementari Urbanistice – Descarcare
PUG – Zonificare UTR – Reglementari Urbanistice – Descarcare